RESPECT VOOR SCHULTZ?

E-mail aan Diederik Samsom en Attje Kuiken, resp. fractievoorzitter een fractielid van de Partij van de Arbeid  in de Tweede Kamer der Staten-Generaal,  6 april 2013

*

Geachte heer Samsom en mevrouw Kuiken,

De Tweede-Kamerfractie van de Partij van de Arbeid zal het besluit van minister Schultz van Haegen tot verbreding van de A27 bij Amelisweerd “respecteren”, zo was de formule enige tijd geleden.

Ik begrijp uit die formule dat de argumenten voor het besluit u niet hebben overtuigd – net zo min als ze veel andere parlementsleden hebben overtuigd, bij elkaar wellicht een ruime meerderheid. Een minister die vorig jaar een zinloze en kostbare snelheidsverhoging in het verkeer doordrukte en nu nota bene uit naam van de verkeersveiligheid een al even zinloos maar nog veel duurder en desastreuzer asfalteringsplan doordrukt, kan weinig aanspraak meer maken op respect.

Maar ik begrijp ook dat dit soort ongelukkige situaties vast onderdeel is van het regeren met partijcoalities. En dat deze situaties, hoe beschamend ook, waar mogelijk worden verbloemd juist door te zeggen dat men een en ander respecteert. Dit kan ik op mijn beurt tot op zekere hoogte respecteren.

Intussen kan ik het ministeriële besluit, bij alle uiterlijke schijn van beschaving, argumentatie en overleg, moeilijk anders zien dan als een extreem kostbare en grootschalige vorm van vandalisme. Dit besluit is een enormiteit die te denken geeft over de relatie tussen coalitiepolitiek en voortgaande asfaltering van Nederland.

Het is niet zeker, maar het zou mij niet verbazen als een meerderheid van de Nederlandse bevolking op zijn minst sceptisch en anders afwijzend staat tegenover die voortgaande asfaltering. Speciaal in een geval als dit. Tegelijk vermoed ik dat als het erop aankomt de meeste van die mensen andere kwesties toch belangrijker zullen vinden. Dat kan ik ook respecteren. Het is alleen erg jammer dat op deze manier die scepsis en afwijzing nooit verzilverd worden. Als het erop aankomt lijken het telkens, of vaak, de verstokte asfaltgelovigen te zijn die aan het langste eind trekken, ook al zouden zij permanent in de minderheid zijn. En wellicht zijn ze dat.

Want stel, bij de volgende verkiezingen behalen VVD en PVV samen zeventig zetels. Een hogere schatting lijkt me niet goed mogelijk. Dan nog hebben zij geen meerderheid. Daarom zouden deze beide partijen de zekerheid moeten hebben dat grote, vandalistische asfaltplannen zoals het huidige plan voor de A27 bij andere partijen simpelweg onbespreekbaar zijn. Zo’n plan zou net zo weinig gehoor moeten vinden als, bijvoorbeeld, een plan om wapenbezit te legaliseren.

Het zou voor deze beide partijen dan op den duur ook geen zin meer hebben om electoraal tegen elkaar op te bieden met asfalteringsbeloften en dergelijke voor “autorijdend Nederland”. Mooie bijkomstigheid zou zijn dat zij hun energie (en ons geld) dan in betere dingen kunnen steken, wat vooral bij de VVD wel mogelijk moet zijn.

Eerlijk gezegd heb ik nog nooit op uw partij gestemd. Ik stem eigenlijk nooit op een grote partij. De voornaamste reden is dat ik parlementsleden liever hoor zeggen wat zij precies willen dan zeggen dat zij iets respecteren terwijl duidelijk is van niet. Daarom, meneer Samsom en mevrouw Kuiken, en fractiegenoten van uw Partij: laat bij de behandeling van dit asfalteringsplan in de Tweede Kamer op maandag 8 april alstublieft zien wat een grote partij toch waard kan zijn – waarin een grote partij “klein” kan zijn!

Een verbrede A27 op zichzelf zullen we wel weer overleven. Maar het lijkt me de hoogste tijd voor een duidelijk signaal dat het afgelopen moet zijn met oud-moderne, twintigste-eeuwse asfalteringswoede. Voor uw partij is het misschien een kwestie van nu of nooit.

Met vriendelijke groet,
en veel sterkte gewenst bij het debat op 8 maart,

Arend Smilde

Utrecht